We do not have a sample of this song ):

The Soil's picture

Sedilaka

(View album: The Soil)

A Major (Ionian)

number of views for this lyric  3808 views

play button40% accurate

Se...di
Sedi laka, mponesetse tsela
Ke tsamaye
Ho, Ho lefifi, hape ho sebaka
Ntsamaise
Ha, Ha o le teng, ha ke batle tsebo
Ya ntho tsohle

timomo timomomoo timomomoo...
eya eya eya heyaaaa aah hey
timomomoo timomomoooo
timomomoooo momo
timomomomomomomomo
timomomomomomo seedi - laka aah

Get this song on
iTunes

Get this song on
Google Music

Youtube
Soundcloud
Share what this song means to you..