We do not have a sample of this song ):

Azana's picture

Okhokho

(View album: Ingoma)

A Major (Ionian)

number of views for this lyric  1237 views

play button40% accurate

(Verse 1)
Ngikhumbula ngisasemncane unginakekela
Ungafuni izintezimbi zisondele
Nomungasekho emhlabeni ubowazi
Ukuthi mina nawe sohlangana phambili

(Pre-Chorus)
Ngikhonzele kubo bonke okhokho
Ngikhonzele kubo bonke okhokho
Ngikhonzele kubo bonke okhokho

Ubatshele bengisacell indlela enokukhanya
Ubatshele bengisacel’ indlela enokukhanya

Ooh
Ehh
Aah
Ooh

(Praises)
Ngisho aboMasango aboVezi AboMdluli
AboMwelase, AboZintu zomkhonto, aboMvalane
Bona abavala ngomkhonto emazibukweni yeyi
AboVezi , aboMvalane

Ngisho aboMasango abaMdluli
Abozintu zomkhonto, aboMasango aboMvalane
Bona abavala ngomkhonto emazibukweni

(Outro)
AboMasango, aboVezi
Abozintu zomkhonto

Get this song on
iTunes

Get this song on
Google Music

Youtube
Soundcloud
Share what this song means to you..