We do not have a sample of this song ):

KhiweG's picture

Ngeke Ng'vume (feat. Versatile)

(View album: Bhotani - EP)

A Major (Ionian)

number of views for this lyric  674 views

play button40% accurate

Hay hay iphupha lami

Bafun' ukung'khahlela nje
Bafun' ukung'phucela konke mina
Ngeke ng'vume!

Bafun' ukung'khahlela nje
Bafun' ukung'phucela konke mina
Ngeke ng'vume!

Kade ng'sebenza ukuze ngibelana
Ngihamba ngihlangana
Nezilwane zabantu

Kunzima ndigixa, ndibila
Kumnyama, ndisiwa, ndibila

Lona lophel'ithemba
Ngimana ngiy'buza
Inhloso yel'phupha
mini?

Lona lo chela ithemba
Ngiya'buza
Inhloso yini?

Bafun' ukung'khahlela nje
Bafun' ukung'phucela konke mina
Ngeke ng'vume!

Bafun' ukung'khahlela nje
Bafun' ukung'phucela konke mina
Ngeke ng'vume!

Get this song on
iTunes

Get this song on
Google Music

Youtube
Soundcloud
Share what this song means to you..