We do not have a sample of this song ):

Rose Nkau's picture

Kgosigadi

(View album: Rose On A Ranch)

A Major (Ionian)

number of views for this lyric  1169 views

play button40% accurate

Kgosigadi tlhe dumela
Ke wena tsatsi la bosigo
Lentswe la gago la re bitsa
Bona fela
Utlwa fela

Monate wa meropa fela
Thuba lebelo
Ga gona kgomo ya boroko
Tse ke diphala tsa badimo
E ke medumo ya monate

Yalla yalla yele yele ye iye
Yalla yalla yele yele ye iye
Yalla yalla yele yele ye iye
Yalla yalla yele yele ye iye
Yalla yalla yele yele ye iye
Yalla yalla yele yele ye iye

Get this song on
iTunes

Get this song on
Google Music

Youtube
Soundcloud
Share what this song means to you..